Opis

3 različite mlaznica za pumpu HJ1500

Povezani proizvodi:

NAPOMENA : cijena uključuje samo mlaznice, ne uključuje i cijenu pumpe.