Opis

 Učinci Broma

  • Brom uništava vodene bakterije.
  • Brom uništava alge u void (Crne, Zelene….).
  • Brom brzo uklanja prisutnost organskih tvari koje ostavljaju korisnici (ulje, znoj, mrtve stanice kože).
  • Budući da brom ne sadrži kalcij, on se može koristiti za čišćenje tvrde vode bez povećanja tvrdoće kalcija.
  • Proizvod se sastoji od 98% granula natrijevog broma (NaBr) i otapa se odmah kad se doda u vruću vodu.

Opis

in.clear – Ovaj postupak oslobađa bromidne ione natrag u vodu radi kontinuiranog recikliranja. Važno je napomenuti da će potrebna količina broma varirati u izravnoj proporciji s brojem kupača (opterećenje kupača).

Kako radi?

Kad se natrijev bromid (BromiCharge) doda u vodu, on se odvaja na ione natrija i broma. Dok voda prolazi kroz generator broma, izvor niskog napona dovodi struju koja elektrolitički smanjuje bromove ione u brom koji reagira s molekulama vode i stvara slobodni brom.

Dodajte 0,143 kg natrijevog bromida po 100 L vode za postizanje vrijednosti TDS od 1 400 ppm (ukupno) Otopljene krute tvari).

Primjerice, ako imate 1200 L vode, dodajte 1,72 kg natrijev bromid (12 X 0,143 kg).

https://gdeuro.com/bromicharge/bromicharge-bottle#!/

BROM vs KLOR u masažnim bazenima.

PREDNOSTI :
1.) stabilan je na povišenom PH a PH je u SPA bazenima uvijek povišen
2.) Stabilan je na povišenoj temperaturi. Klor se izna 32C znatno brže raspada dok je brom i dalje aktivan.
3.) Kada klor ili brom dođu u reakciju s dušikom i amonijakom stvaraju kloramine tj. bromamine. Kloramini su štetni i to je početak nastajanja trihalometana a što dovodi do iritacije kože, “krvavim očima”, neugodnom mirisu te neučinkovitom kloru kao dezinfekcijskim sredstvom dok Brom i dalje ostaje aktivno dezinfekcijsko sredstvo bez iritacije i neugodnih mirisa.
4.) Triklor ima nizak PH dok brom ima perfektan PH – 7,5
5.) Brom je puno bolje i efikasnije sredstvo za ubijanje virusa i bakterija u vodi

NEDOSTACI :

1.) Brom je skuplji od klora
2.) Brom je manje stabilan na suncu

OSTALE NAPOMENE:
Bromu treba puno više vremena da dođe do mjere u kojoj ga testeri mogu čitati (slobodni brom), iako ga je dovoljna količina u vodi i efikasno dezinficira vodu.

Za novo napunjenu vodu u SPA predlaže se staviti dupla doza kako bi razina slobodnog broma bila brže aktiva i prema potrebi dodati ili skinuti po jednu tabletu dok se sustav ne ustabili.

Klor brže reagira kao dezinfekcijsko sredstvo dok je molekula broma znatno veća i ima veći krug djelovanja na bakterije i viruse unutar volumena vode

ZAKLJUČAK : nudimo vam najbolje od dva svijeta jer su brom tablete manjeg udjela klora i većeg udjela broma

ROK UPOTREBE:
2 godine

MJERE ZAŠTITE:
Pri radu sa proizvodom potrebno je koristiti osobna zaštitna sredstva: zaštitne rukavice, zaštitne naočale i masku te zaštito odijelo.

POSTUPAK S OTPADOM:
Neiskorištena kemikalija i kontaminirana ambalaža predaje se na zbrinjavanje poduzeću ovlaštenom za zbrinjavanje opasnog otpada.

SKLADIŠTENJE:
Skladištiti u dobro zatvorenim originalnim spremnicima, u hladnom i dobro ventiliranom prostoru, zaštićeno od izvora topline, iskrenja i otvorenog plamena. Odvod u podu ne smije biti usmjeren u kanalizaciju i vodotoke. Držati odvojeno od hrane, pića i stočne hrane. Skladišni prostor označiti sukladno Zakonu o kemikalijama.