Opis

BROM vs KLOR u masažnim bazenima.

PREDNOSTI :
1.) stabilan je na povišenom PH a PH je u SPA bazenima uvijek povišen
2.) Stabilan je na povišenoj temperaturi. Klor se izna 32C znatno brže raspada dok je brom i dalje aktivan.
3.) Kada klor ili brom dođu u reakciju s dušikom i amonijakom stvaraju kloramine tj. bromamine. Kloramini su štetni i to je početak nastajanja trihalometana a što dovodi do iritacije kože, “krvavim očima”, neugodnom mirisu te neučinkovitom kloru kao dezinfekcijskim sredstvom dok Brom i dalje ostaje aktivno dezinfekcijsko sredstvo bez iritacije i neugodnih mirisa.
4.) Triklor ima nizak PH dok brom ima perfektan PH – 7,5
5.) Brom je puno bolje i efikasnije sredstvo za ubijanje virusa i bakterija u vodi

NEDOSTACI :

1.) Brom je skuplji od klora
2.) Brom je manje stabilan na suncu

OSTALE NAPOMENE:
Bromu treba puno više vremena da dođe do mjere u kojoj ga testeri mogu čitati (slobodni brom), iako ga je dovoljna količina u vodi i efikasno dezinficira vodu.

Za novo napunjenu vodu u SPA predlaže se staviti dupla doza kako bi razina slobodnog broma bila brže aktiva i prema potrebi dodati ili skinuti po jednu tabletu dok se sustav ne ustabili.

Klor brže reagira kao dezinfekcijsko sredstvo dok je molekula broma znatno veća i ima veći krug djelovanja na bakterije i viruse unutar volumena vode

ZAKLJUČAK : nudimo vam najbolje od dva svijeta jer su brom tablete manjeg udjela klora i većeg udjela broma

PODRUČJE PRIMJENE:
Visokoučinkovito dezinfekcijsko sredstvo u obliku tableta od 20g na bazi aktivnog broma,
snažno djeluje na bakterije, alge i gljivice.
Biocidni pripravak.

UPUTE ZA UPORABU:
Doziranje:
Nakon što se postigne pH vode u bazenu između 7,2 i 7,6 brom tablete se dodaju u dozator sve dok
se ne postigne željena vrijednost sadržaja broma.
Preporučena koncentracija broma :
privatni bazeni 1.0 – 3.0 ppm
privatni spa 2.0 – 4.0 ppm

Vrijednost sadržaja broma potrebno je provjeravati pomoću odgovarajućih testova za brom i pH.

https://www.spa.hr/product/tester-za-bazene-insta-test-4-plus/

FIZIKALNA I KEMIJSKA SVOJSTVA:
Sadrži: 300 g/kg aktivnog klora i 630 g/kg aktivnog broma
Agregatno stanje : krutina
Boja: bijela
Topljivost: 1,5 g/l vode
pH 4,6

ROK UPOTREBE:
2 godine

MJERE ZAŠTITE:
Pri radu sa proizvodom BROM TABLETE potrebno je koristiti osobna zaštitna sredstva: zaštitne
rukavice, zaštitne naočale i masku te zaštito odijelo.

POSTUPAK S OTPADOM:
Neiskorištena kemikalija i kontaminirana ambalaža predaje se na zbrinjavanje poduzeću ovlaštenom
za zbrinjavanje opasnog otpada.

SKLADIŠTENJE:
Skladištiti u dobro zatvorenim originalnim spremnicima, u hladnom i dobro ventiliranom prostoru,
zaštićeno od izvora topline, iskrenja i otvorenog plamena. Odvod u podu ne smije biti usmjeren u
kanalizaciju i vodotoke. Držati odvojeno od hrane, pića i stočne hrane. Skladišni prostor označiti
sukladno Zakonu o kemikalijama.