Sezona kupanja je gotova, te Vaš masažni bazen treba pripremiti za niske temperature. U ovom članku ćemo Vam objasniti koje sve korake morate poduzeti kako bi Vaš masažni bazen sigurno proveo zimske dane.

 

  1. Regulacija kemijskih vrijednosti

– Prije ispuštanja vode iz masažnog bazena, potrebno je poravnati kemijske parametre. Pritom se prvenstveno misli na količinu klora u vodi koja prije ispuštanja mora biti blizu nuli. Nakon što se taj parametar spusti, možete nastaviti sa pripremom prezimljavanja

2.Odvajanje od izvora napona

– Nije potrebno samo isključiti masažni bazen na displeju. Kako bi se osigurali od strujnog udara, obavezno isključite masažni bazen na osiguraču

3. Ispuštanje vode iz bazena

– Locirajte ispust na dnu oplate bazena. Najčešće se nalazi na sredini ili na kutevima pri dnu. Nakon što ste odvrnuli ventil za ispust spojite vrtno crijevo kako bi izvukli odvod vode. Također za pražnjenje vode možete koristiti i potopnu pumpu. Preporučamo Vam potopnu pumpu marke spa.hr

4. Pražnjenje vode u cijevima

– Uklonite oplatu sa masažnog bazena na onoj strani gdje se nalaze pumpe. Locirajte gdje se nalazi najniža točka cjevovoda te odvojite taj segment cijevi odvrtanjem holendera. Preostala voda koja je u cijevima će se isprazniti. Ukoliko imate usisavač na vodu, također se može primijeniti za usisavanje vode iz cijevi.

5. Čišćenje školjke i filtera

– Koristeći sredstvo Ivekor i mekanu krpu, prebrišite školjku bazena. Iz skimera izvadite filter kartušu te uz upute pravilno počistite i dezinficirajte kartušu. Ukoliko je kartuša i dalje prljava, preporuka je da se zamijeni sa novom

6. Pokrivanje bazena

– Nakon što ste obavili kompletno čišćenje bazena, pokrijte ga sa termo pokrovom i Vaš je masažni bazen spreman za prezimljavanje. Također preporučamo da se za prezimljavanje koristi i termo vreća koja štiti masažni bazen od vanjskih utjecaja. Termo vreće možete kupiti i na spa.hr